Webratik Hızıyla Sitenizi Açın!

+90 (537) 893 27 27

ya da

Sizi Arayalım

Diş Hekimlerinin Web Sitesinde Neler Olmalı?

29 Ağustos 2020
Diş Hekimlerinin Web Sitesinde Neler Olmalı?

Türk Diş Hekimleri Birliği'nin belirlediği kurallar çerçevesinde diş hekimleri de kendileri ve poliklinikleri için web sitesi yaptırabilir.

Diş Hekimlerinin Web Sitesi Nasıl Olmalı?

Türk Diş Hekimleri Birliği'nin belirlediği, diş hekimlerinin sanal ortamda yapılacak yayınlarda ve web sitelerinde uyulması gereken kuralları şu şekildedir. 

TASLAK ÇALIŞMA 2. VERSİYON

1. Dişhekimleri teknolojik gelişmelerin olanak tanıdığı her tür araç ile genel olarak mesleği tanıtma ve ağız diş sağlığı ile ilgili olarak toplumu bilgilendirme hakkına sahiptir.

2. Elektronik ortamlarda yapılacak yayınların, sağlık mevzuatında yer alan tüm kurallara aykırı olmaması gerekir.

3. Sitedeki bilgiler,toplumun genel bilgi gereksinimini aşar şekilde ve dikkat çekmek üzere tasarlanmamalı, yayındaki hedef kitlenin kimler olduğu ve bu çerçevede yayın içeriği belirgin olmalıdır.

4. Dişhekimi, ağız ve diş sağlığı kurum ve kuruluşlarında yapılan rutin  uygulamaları ve muayenehanesinde ağırlıkla uygulananları sayamaz. Belirttiği tedavi yöntemleri, ortalama bir hastanın bildiklerinin ötesinde ise, bu da reklam kabul edilir.

5. Dişhekimleri katıldığı meslek sonrası eğitimleri,yerli ve yabancı uzmanlık kuruluşlarına üyeliğini, danışmanlık görevlerini,sertifikalarını sitesinde ilan edemez.

6. Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesine yönelik yazılar kabul edilmiş bilimsel bilgilere uygun olmalıdır.

Bu kapsamda Dişhekimi kendisini her alanın uzmanı gibi gösteremez.

7. Diş hekimleri işyeri adresi vb konularda hastalarını bilgilendirme amacı taşıyan bilgileri verme ve duyurma hakkına sahiptir. Bunu yaparken kendisinin ve kuruluşunun reklamını yapamaz. Reklam unsuru bulunduran yazı, resim fotoğraf v.b. yayınlayamaz.Olgu sunumları da dahil olmak üzere,hastalara ait resim, fotoğraf, bilgi,belge yer almamalıdır..

8. Yapılacak her türlü bilgilendirme, hasta kazanma, yönlendirme amacı ile olmamalı ve bu amaçla yanlış bilgi vermemelidir.

9. Dişhekimleri;

a) Dişhekim(ler)inin adı,soyadı ve unvanı ile çalıştığı kurum veya özel sağlık kuruluşunun ismi,şayet çalışmıyorsa "mesleki pratik olarak çalışmadığına"
b) Bağlı bulunduğu Oda sicil numarasına (bu numaralar web sitesine onay alındığında yayınlanabilir.
c) Türk Dişhekimleri Birliği sicil numarasına, (bu numaralar web sitesine onay alındığında yayınlanabilir.
d) Mesleğe başlama tarihine,
e) Özel sağlık hizmeti veren kuruluşun adresine, krokisine
f)  Telefon ve faks numaralarına,
g) Çalışma gün ve saatlerine,
h) Mezun olduğu/oldukları üniversitenin adına,
i)  Diş hekimi olan, ortak ve/veya çalışanları ile kendi fotoğrafına*
j)  E-Posta adresi/adresleri ve buna ait mail formuna,
k) Varsa uzmanlık ve akademik unvan/unvanlarına
l)  Meslek kuruluşları ile diğer mesleki sitelere yönlendirici linklere yer verebilmeli, ancak muayenehane resimlerini kullanmamalıdır.

10. Kendisine internette sayfa hazırlayan/hazırlatan diş hekimi, site adresi olarak bir bilim ve  uzmanlık dalının adını kullanılamaz.

Örn: www.çeneortopedisi.com, www.ortodonti.com, www.eniyidishekimi.com, www.protez.com  gibi. Ancak isim, alan adı yani domain ile kombine edilebilir. Örn: www.çeneortopedisi-namal.com

11. Mesleki yazılarda,yanlış,günümüzde bilim çevrelerince kabul edilmiş bilgilere aykırı, ve hastaları yanlış yönlendiren bilgilere yer verilemez.Yayınlanacak  bilgi ve bulgularda kaynak gösterilmelidir.

12. Hekim kendi uygulamalarını tanıtmamalı.Uygulamaların iyiliği, kötülüğü ifade edilmemeli, ağrısız acısız tedavi uygulama gibi taahhütlerde bulunulmamalı

13. İnternet üzerinden hekimlik yapılmamalı,diş hekimi hastasını muayene etmeden,tedavi veya danışmanlık hizmeti vermemelidir.Site içerisinde standart olarak kullanılan karakterlerle yazılacak ve her sayfanın altında yer alacak şekilde ?Site içeriğinde bulunan bilgiler destek sağlamak içindir.Hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi,tanı ve teşhis koyması yerine geçmez? ifadesi yer almalıdır.

14. Diş hekiminin web sayfasında,aldığı bilimsel ya da diğer ödüller,üye olduğu parti,cemaat,dernek veya grup adı yer almamalı, yayınlarda ırk,dil,din,cinsiyet,siyasal ve ideolojik ayrımda bulunulmamalıdır.

15. Diş hekiminin mesleği ile ilgili web sitesinde, kendi sanat,kültürel vs. etkinlikleri,hobileri gibi meslek dışı özel ilgi alanına giren unsurlar yer almamalıdır. Bu sebeple diş hekimi mesleki şekilde kendine ait sadece bir web alan adı kullanabilir.

Ancak sayfanın  görünüm alanının &49;5?ini geçmeyecek ve sayfada tek başına kalmayacak şekilde mesleki ana sayfadan şahsi sayfaya doğru link bağlantısı aracılığı ile yönlendirilebilir.Bu yönlendirme esnasında kayan/yanıp sönen vb. yönlendirmeler (banner/flaş gibi) kullanılamaz. Özel web sayfasından mesleki web sayfasına doğru herhangi bir yönlendirme yapılamaz.

16. Ülke dışında bulunan sunucu makineyle ve/veya yabancı dille yaptığı sunumda da mevcut kurallar ve yukarıda belirtilen ilkelere uygun davranmalıdır.

17) Tedavi ücretlerini yayınlayabilir. Ancak bu ücretler asgari ücret tarifesinin altında olamaz.

18. Diş hekimi web sitesinde Türk Diş Hekimleri Birliği veya bağlı olduğu odasının amblemini kullanmak isterse sitede web sayfası içerisinde bulunacak/bulunan yazı ve diğer görüntülerin basılı bir örneğini bağlı bulunduğu odaya onaylatması ve bu onayı sitenin yayını esnasında tarih ve numarası ile belirtilmesi gerekir.

Arama motorlarına kayıt

1. Dişhekimleri veya dişhekimliği alanında faaliyet gösteren özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan web siteleri genel arama motorlarına kayıt ettirilebilir.Ancak bu kayıtlar esnasında sitede yer alan diğer hekimlerden farklılık gösterecek şekilde (farklı punto,çerçeve ve diğerleri) yayınlanması reklam olarak kabul edilmelidir.  

2. İş sağlama amacına yönelik ve meslektaşlarıyla rekabete yol açacak şekilde özel amaçlı arama motorlarına,rehberlerine,listelerine,veri tabanlarına ve benzerlerine kayıt yaptırılmamalı.İnternet kullanıcılarının kendi sitesine yönlendirilmesini sağlamak için internet kısa yolları kullanılmamalıdır.

3. "İnternet sayfasının, sadece dişhekimlerinin bulunmasına yönelik özel amaçlı arama motorlarına kayıt ettirilirken anahtar kelime (keyword) olarak; "adı ve soyadı ya da özel sağlık kuruluşunun adının", "bulunduğu şehir-ilçe-semt adının" ve "uzmanlık alanı ve akademik unvanlarının dışında bir sözcük ya da tanıtıra tümcesi kullanılmamalıdır."

*  Fotoğraf tanımı; Vesikalık,renkli veya siyah beyaz resmi belge ve kanuni işlemlerde kullanılan kriterlere uygun olan,ya da üstten baş bölgesi ile alttan en fazla  bel bölgesine kadar kısmı gösteren doktor önlüğü ile çekilmiş kişisel fotoğrafları kapsar.

Türk Diş Hekimleri Birliği tarafından belirlenen yukarıdaki kurallar çerçevesinde diş hekimleri kendi web sitelerini yaptırabilirler. Webratik hazır web sitesi temalarından kendilerine uygun bir tema seçerek web sitelerini hemen yayına alabilir ve içeriklerini her zaman pratik bir şekilde güncelleyebilirler.